Map - MDB Local Municipal Boundary 2018

Due to the large file size (17.9 MB), we are showing a simplified version of this map.
View full version
Source

MDB Local Municipal Boundary 2018

Space Coordinates Description
!Kheis [-29.231833498028735, 21.60568181985421]
Abaqulusi [-27.825739996016004, 31.053009005933472]
Alfred Duma [-28.465499046365526, 29.859035994069338]
Amahlathi [-32.50245779074122, 27.3335196003904]
Ba-Phalaborwa [-23.776941142341393, 31.19154949911997]
Beaufort West [-32.27710950333314, 22.746542364798604]
Bela-Bela [-24.954035600352004, 28.272025593113295]
Bergrivier [-32.78749286945821, 18.672795192339766]
Big Five Hlabisa [-28.034289689977072, 32.196396697423395]
Bitou [-33.93735559780041, 23.40708121025137]
Blouberg [-22.967547116302335, 28.750259542284272]
Blue Crane Route [-32.77816217078568, 25.41308737726615]
Breede Valley [-33.57187432815477, 19.69959257765315]
Buffalo City [-32.94801817240008, 27.598666655412877]
Bushbuckridge [-24.556740789979585, 31.524554850539182]
Cape Agulhas [-34.49795242855835, 20.057668012988657]
Cederberg [-32.256741812102774, 18.924252686677434]
Chief Albert Luthuli [-26.055477801917164, 30.485999734943928]
City of Cape Town [-33.892316019774526, 18.593435889904043]
City of Johannesburg [-26.17693974858869, 27.963623125992175]
City of Matlosana [-26.811402709897056, 26.488112109379642]
City of Mbombela [-25.432681788542528, 31.0963590542257]
City of Tshwane [-25.659851429341817, 28.443433209369854]
Collins Chabane [-22.98860932636588, 30.973361003611707]
Dannhauser [-28.021393744377367, 30.00228997720261]
Dawid Kruiper [-27.072218785676974, 20.83124772210665]
Dihlabeng [-28.362457756129913, 28.293887618439825]
Dikgatlong [-28.193338272170752, 24.192268754035844]
Dipaleseng [-26.77844630512923, 28.63778459446917]
Ditsobotla [-26.11531406509271, 26.239306209971648]
Dr Beyers Naude [-32.845199612935545, 24.089953627901377]
Dr JS Moroka [-25.103882790476476, 28.801472336204725]
Dr Nkosazana Dlamini Zuma [-29.829953475448388, 29.599264134449097]
Dr Pixley Ka Isaka Seme [-27.12849724786631, 29.9558686028573]
Drakenstein [-33.59675425768028, 19.003172613385637]
Ekurhuleni [-26.19893835979981, 28.312575002923104]
Elias Motsoaledi [-25.19595871600933, 29.56162197641642]
Elundini [-30.92461349016292, 28.332923728489703]
Emadlangeni [-27.61790733062192, 30.32123204010231]
Emakhazeni [-25.596921237571795, 30.106821848666684]
Emalahleni [-26.017950488973614, 29.162096257289335]
Emalahleni [-31.59599820363022, 27.196289986790255]
Emfuleni [-26.628392582888843, 27.780976094356088]
Emthanjeni [-30.67860276043259, 23.858389056036625]
Endumeni [-28.170872262566334, 30.298724252994568]
Engcobo [-31.681331251273626, 28.091140857690096]
Enoch Mgijima [-31.82713969269235, 26.442318712555895]
Ephraim Mogale [-24.901848125784483, 29.336691701180282]
Fetakgomo Tubatse [-24.60034149109124, 30.220513420356546]
Ga-Segonyana [-27.622586718139313, 23.56053714837334]
Gamagara [-27.64342422682638, 22.996074175571536]
George [-33.69528245638707, 22.930031614482118]
Govan Mbeki [-26.46697143615788, 29.19601841211769]
Great Kei [-32.659081188635156, 28.009537756889625]
Greater Giyani [-23.363836790758075, 30.90019030802864]
Greater Kokstad [-30.300931220850703, 29.333988514728798]
Greater Letaba [-23.51151336082346, 30.27513180220103]
Greater Taung [-27.502887196452573, 24.439148375894067]
Greater Tzaneen [-23.83595914999665, 30.25336770172943]
Hantam [-30.97326428956785, 19.96076703115857]
Hessequa [-34.134504994183224, 21.2274982810677]
Impendle [-29.554931301354568, 29.731273735650234]
Inkosi Langalibalele [-28.988421307452125, 29.823239017095084]
Intsika Yethu [-31.969589734223643, 27.65781863449159]
Inxuba Yethemba [-31.862975959753722, 25.321552776128375]
JB Marks [-26.488691988634457, 27.004516762388928]
Joe Morolong [-26.838253187270798, 22.93772107240218]
Jozini [-27.367610256412128, 32.145555249151144]
Kagisano/Molopo [-26.11805128215919, 23.765026014445578]
Kai !Garib [-28.97557060569377, 20.416961115430095]
Kamiesberg [-30.37550041967438, 18.130159617750092]
Kannaland [-33.60348228546298, 21.318929071876227]
Kareeberg [-30.545600229301225, 22.13482818800803]
Karoo Hoogland [-31.728660727805796, 21.045363825543635]
Kgatelopele [-28.21746408094983, 23.63233286445826]
Kgetlengrivier [-25.723458671602938, 26.86434199376562]
Khâi-Ma [-29.53778638512946, 19.26135370839878]
King Sabata Dalindyebo [-31.76315924955282, 28.672456513082047]
Knysna [-33.94604481378956, 22.98430730716463]
Kopanong [-29.975794737518587, 25.641109403877067]
Kou-Kamma [-33.867609519372415, 24.06008666265487]
Kouga [-33.90429867876798, 24.799595628637853]
KwaDukuza [-29.357794168226494, 31.251142216578586]
Laingsburg [-33.10361314082349, 20.966020283509938]
Langeberg [-33.7859194371262, 20.05499702212505]
Lekwa [-26.880899049135603, 29.347796929238765]
Lekwa-Teemane [-27.63922701788274, 25.329237741664514]
Lepele-Nkumpi [-24.266024650792737, 29.706098119180584]
Lephalale [-23.676188105104725, 27.797662493840125]
Lesedi [-26.461472069910155, 28.50667220618992]
Letsemeng [-29.35812586998351, 25.01480352391178]
Local Municipality of Madibeng [-25.4410793443164, 27.7336509143182]
Mafikeng [-25.886095220171363, 25.672832470471146]
Mafube [-27.27007309922559, 28.60731235158296]
Magareng [-28.167755341821767, 24.780465069868676]
Makana [-33.235222140328226, 26.40827552173972]
Makhado [-22.999575389854975, 29.748676758996424]
Makhuduthamaga [-24.72156537685105, 29.773772071328974]
Maluti a Phofung [-28.332208413554348, 29.025155178025113]
Mamusa [-27.22399044957054, 25.276125676754177]
Mandeni [-29.126102971160513, 31.467045569171965]
Mangaung [-29.331493384229354, 26.50052991275252]
Mantsopa [-29.135212162227752, 27.217597858820074]
Maphumulo [-29.11112579369618, 31.061676575930793]
Maquassi Hills [-27.23835835497224, 26.03388610302309]
Maruleng [-24.291506717419196, 30.785640544907167]
Masilonyana [-28.631554189587682, 26.617458659156092]
Matatiele [-30.34680031508867, 28.7995768055815]
Matjhabeng [-28.04420573553946, 26.91630138021881]
Matzikama [-31.25584012374122, 18.499074499597796]
Mbhashe [-32.13220972000288, 28.575231010683513]
Mbizana [-30.949138342654376, 29.846100390894595]
Merafong City [-26.41685499790855, 27.39941936693797]
Metsimaholo [-26.92913262640415, 28.043759144249996]
Mfolozi [-28.549434545165937, 32.08194175889399]
Mhlontlo [-31.20092547838442, 28.779867340072784]
Midvaal [-26.623096189406283, 28.12918429679088]
Mkhambathini [-29.843574780355866, 30.545310806206786]
Mkhondo [-26.99155041913711, 30.70413493257401]
Mnquma [-32.34546011128238, 28.156661396541352]
Modimolle-Mookgophong [-24.503767415477476, 28.554278726123446]
Mogalakwena [-23.846776659183163, 28.693646427358733]
Mogale City [-25.98722004882108, 27.683413131752783]
Mohokare [-30.20845860575175, 26.708433761570753]
Molemole [-23.498365438159485, 29.536028706760774]
Moqhaka [-27.50095257253227, 27.193724011856506]
Moretele [-25.176894567857367, 28.03908365473593]
Moses Kotane [-25.13362783064519, 26.86612384747646]
Mossel Bay [-34.04142256575019, 21.942688584860452]
Mpofana [-29.190933151741916, 30.025194639464118]
Msinga [-28.605909275554204, 30.448438957014297]
Msukaligwa [-26.467354590513605, 30.1286787844035]
Mthonjaneni [-28.56664584848775, 31.46990568501744]
Mtubatuba [-28.287745634518863, 32.294952007262424]
Musina [-22.452444187697683, 30.050771189853062]
Nala [-27.620085113856113, 26.44350105793729]
Naledi [-26.863442526407486, 24.795151139225375]
Nama Khoi [-29.456404568351697, 17.91494133565938]
Ndlambe [-33.52309179189108, 26.744073466266414]
Ndwedwe [-29.42504088310109, 30.968560254676593]
Nelson Mandela Bay [-33.804028545918634, 25.492346356426186]
Newcastle [-27.739276183676154, 29.876255990290087]
Ngqushwa [-33.1981270064881, 27.19038540192476]
Ngquza Hill [-31.240526584491633, 29.619360778962182]
Ngwathe [-27.295757095142676, 27.73191135623731]
Nkandla [-28.658742985587573, 30.99284747535946]
Nketoana [-27.850104753529614, 28.245932193156612]
Nkomazi [-25.50239985189757, 31.730321797958304]
Nongoma [-27.91178017860758, 31.74556035676608]
Nqutu [-28.305785642869495, 30.73840260306263]
Ntabankulu [-30.979143187404624, 29.30133528945627]
Nyandeni [-31.593568922877605, 29.067915072217886]
Okhahlamba [-28.755387670907734, 29.316130817074473]
Oudtshoorn [-33.59287178333233, 22.22097775698142]
Overstrand [-34.47635182926036, 19.376341304224326]
Phokwane [-27.79517726347223, 24.808908834446527]
Phumelela [-27.676712982466306, 29.22851027181771]
Polokwane [-23.891129035700867, 29.382119864486274]
Port St Johns [-31.53613343267196, 29.42127994736523]
Prince Albert [-33.05111998764505, 22.130117608353295]
Ramotshere Moiloa [-25.219008647057077, 26.123477351607125]
Rand West City [-26.30537789591214, 27.630358281898076]
Ratlou [-26.082015878091962, 25.063605925337452]
Ray Nkonyeni [-30.77744543485737, 30.256268392703138]
Raymond Mhlaba [-32.686488396679124, 26.563953430179186]
Renosterberg [-30.25570571894172, 24.45063507915042]
Richmond [-29.892451867834005, 30.284544545438486]
Richtersveld [-28.768234043204643, 17.059551072204314]
Rustenburg [-25.6609083715162, 27.33145041626052]
Sakhisizwe [-31.44656915857067, 27.781295275966613]
Saldanha Bay [-33.0101833999229, 18.176134163611955]
Senqu [-30.86550412132886, 27.561052438907737]
Setsoto [-28.597454460186345, 27.611829488425144]
Siyancuma [-28.985228963512377, 23.360294032870698]
Siyathemba [-29.634215864720204, 22.55249992484789]
Sol Plaatje [-28.74737466894711, 24.49603813741065]
Stellenbosch [-33.926781486482916, 18.945104312616298]
Steve Tshwete [-25.83694410422239, 29.55193821833583]
Sundays River Valley [-33.51169535586407, 25.496698836284295]
Swartland [-33.30978646967666, 18.620276925056398]
Swellendam [-34.03689398179553, 20.508876423497888]
Thaba Chweu [-25.064391237424584, 30.57107718416576]
Thabazimbi [-24.543689939542965, 27.18648294062971]
The Msunduzi [-29.670137512065548, 30.265492511378913]
Theewaterskloof [-34.16125022981288, 19.43614081865179]
Thembelihle [-29.708430219005386, 23.76500284920921]
Thembisile [-25.47033604985565, 28.95192822812052]
Thulamela [-22.7856808620082, 30.55538464978393]
Tokologo [-28.47252480436456, 25.35529872923186]
Tsantsabane [-28.038563980855745, 22.55337780825406]
Tswaing [-26.616332905971994, 25.660834280653827]
Tswelopele [-28.06675220831322, 25.931714345377436]
Ubuhlebezwe [-30.192625439335856, 30.16465889688628]
Ubuntu [-31.373534821090217, 23.133705614860187]
Ulundi [-28.239571666526395, 31.30942501715097]
Umdoni [-30.269122743633766, 30.56462023608428]
Umhlabuyalingana [-27.243472986548138, 32.56381651356477]
Umsobomvu [-30.848179363382798, 25.047652673310132]
Umvoti [-29.02510802030572, 30.67440765664055]
Umzimkhulu [-30.291686002477327, 29.73772570669542]
Umzimvubu [-30.77669158437766, 29.02465000503987]
Umzumbe [-30.485870943931502, 30.3415972199845]
Victor Khanye [-26.1326176984529, 28.768849144268017]
Walter Sisulu [-30.990732218840215, 26.29797730779599]
Witzenberg [-32.94978723974912, 19.68890243025928]
eDumbe [-27.469617673104434, 30.81062292967274]
eThekwini [-29.83421779979918, 30.836139680418018]
uMhlathuze [-28.731233904631495, 31.87931620257095]
uMlalazi [-28.904859982336603, 31.444902303264573]
uMngeni [-29.43780287738334, 30.090248902358802]
uMshwathi [-29.382877806383792, 30.577195086791853]
uMuziwabantu [-30.63104846117764, 29.87602570010258]
uPhongolo [-27.483608832215182, 31.59815900621749]

Downloads

CSV format

This file contains a list of all spaces, and the coordinates of each space (if we have a polygon area for the space, then we convert this to the centroids).

CSV files can be opened in any spreadsheet software

GeoJSON format

This contains all items in this list with either coordinates or other spatial references (e.g. polygons), in a GeoJSON format.

GeoJSON can be read by GIS software, and is widely used on the web.

Shapefile format

This format contains the original shapefile that was uploaded to create this map. Note: not all files have a shapefile.

Shapefiles can be read by GIS software.