Back

Flujo de residuos en Cataluña

El Compte de fluxos de materials mostra els inputs físics de materials que entren en el sistema econòmic i els outputs generats en unitats físiques (tones). Aquest Compte permet obtenir un conjunt d'indicadors agregats de l'ús de recursos naturals, dels quals es poden derivar indicadors sobre la productivitat dels recursos en relació amb el PIB, per exemple. El projecte se situa dins l'àmbit de la comptabilitat mediambiental. El 2020 es vol explorar la viabilitat del càlcul de fluxos del comerç exterior en matèries primeres equivalents.

Associated space

Barcelona

Data

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

Date Quantity Material From To
nan t Residuos municipales Cataluña
2277000.0 t Residuos municipales Cataluña
nan t Residuos municipales Cataluña
1342000.0 t Residuos municipales Cataluña
nan t Residuos municipales Cataluña
nan t Residuos municipales Cataluña
3153969.0 t Residuos municipales Cataluña
nan t Residuos municipales Cataluña
1489928.0 t Residuos municipales Cataluña
6404290.0 t Residuos municipales Cataluña
nan t Residuos municipales Cataluña
3336811.0 t Residuos municipales Cataluña
nan t Residuos municipales Cataluña
1450300.0 t Residuos municipales Cataluña
5023934.0 t Residuos municipales Cataluña
nan t Residuos municipales Cataluña
3036822.0 t Residuos municipales Cataluña
nan t Residuos municipales Cataluña
1382785.0 t Residuos municipales Cataluña
5418513.0 t Residuos municipales Cataluña
nan t Residuos municipales Cataluña
2935541.0 t Residuos municipales Cataluña
nan t Residuos municipales Cataluña
1841000.0 t Residuos municipales Cataluña
5934198.0 t Residuos municipales Cataluña
nan t Residuos municipales Cataluña
3331424.0 t Residuos municipales Cataluña
nan t Residuos municipales Cataluña
1365000.0 t Residuos municipales Cataluña
7243861.0 t Residuos municipales Cataluña
nan t Residuos municipales Cataluña
3418549.0 t Residuos municipales Cataluña
nan t Residuos municipales Cataluña
1150000.0 t Residuos municipales Cataluña
9081555.0 t Residuos municipales Cataluña
nan t Residuos municipales Cataluña
2748228.0 t Residuos municipales Cataluña
nan t Residuos municipales Cataluña
1120000.0 t Residuos municipales Cataluña
8857810.0 t Residuos municipales Cataluña
nan t Residuos municipales Cataluña
2321025.0 t Residuos municipales Cataluña
nan t Residuos municipales Cataluña
950000.0 t Residuos municipales Cataluña
6073199.0 t Residuos municipales Cataluña
nan t Residuos municipales Cataluña
2124911.0 t Residuos municipales Cataluña
nan t Residuos municipales Cataluña
823000.0 t Residuos municipales Cataluña
2623541.0 t Residuos municipales Cataluña
nan t Residuos municipales Cataluña
2027866.0 t Residuos municipales Cataluña
nan t Residuos municipales Cataluña
671374.0 t Residuos municipales Cataluña
1496375.0 t Residuos municipales Cataluña
nan t Residuos municipales Cataluña
1733237.0 t Residuos municipales Cataluña
nan t Residuos municipales Cataluña
621852.0 t Residuos municipales Cataluña
1653350.0 t Residuos municipales Cataluña
nan t Residuos municipales Cataluña
1540000.0 t Residuos municipales Cataluña
nan t Residuos municipales Cataluña
601423.0 t Residuos municipales Cataluña
1446750.0 t Residuos municipales Cataluña
nan t Residuos municipales Cataluña
1515000.0 t Residuos municipales Cataluña
nan t Residuos municipales Cataluña
561801.0 t Residuos municipales Cataluña
1300000.0 t Residuos municipales Cataluña
nan t Residuos municipales Cataluña
1580000.0 t Residuos municipales Cataluña
nan t Residuos municipales Cataluña
546083.0 t Residuos municipales Cataluña
1600000.0 t Residuos municipales Cataluña
nan t Residuos municipales Cataluña
1500000.0 t Residuos municipales Cataluña
nan t Residuos municipales Cataluña
526415.0 t Residuos municipales Cataluña
1700000.0 t Residuos municipales Cataluña
nan t Residuos municipales Cataluña
1368060.0 t Residuos municipales Cataluña
nan t Residuos municipales Cataluña
531323.0 t Residuos municipales Cataluña
1700000.0 t Residuos municipales Cataluña

Attachment(s)


Something wrong with this information? Report errors here.