Back

Flujo de residuos en Cataluña

El Compte de fluxos de materials mostra els inputs físics de materials que entren en el sistema econòmic i els outputs generats en unitats físiques (tones). Aquest Compte permet obtenir un conjunt d'indicadors agregats de l'ús de recursos naturals, dels quals es poden derivar indicadors sobre la productivitat dels recursos en relació amb el PIB, per exemple. El projecte se situa dins l'àmbit de la comptabilitat mediambiental. El 2020 es vol explorar la viabilitat del càlcul de fluxos del comerç exterior en matèries primeres equivalents.

Attachment(s)

Associated space

Barcelona

Data

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

Date Quantity Material From To
2000 nan Tonne Residuos municipales Cataluña None
2000 2277000.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2000 nan Tonne Residuos municipales Cataluña None
2000 1342000.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2000 nan Tonne Residuos municipales Cataluña None
2001 nan Tonne Residuos municipales Cataluña None
2001 3153969.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2001 nan Tonne Residuos municipales Cataluña None
2001 1489928.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2001 6404290.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2002 nan Tonne Residuos municipales Cataluña None
2002 3336811.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2002 nan Tonne Residuos municipales Cataluña None
2002 1450300.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2002 5023934.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2003 nan Tonne Residuos municipales Cataluña None
2003 3036822.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2003 nan Tonne Residuos municipales Cataluña None
2003 1382785.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2003 5418513.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2004 nan Tonne Residuos municipales Cataluña None
2004 2935541.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2004 nan Tonne Residuos municipales Cataluña None
2004 1841000.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2004 5934198.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2005 nan Tonne Residuos municipales Cataluña None
2005 3331424.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2005 nan Tonne Residuos municipales Cataluña None
2005 1365000.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2005 7243861.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2006 nan Tonne Residuos municipales Cataluña None
2006 3418549.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2006 nan Tonne Residuos municipales Cataluña None
2006 1150000.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2006 9081555.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2007 nan Tonne Residuos municipales Cataluña None
2007 2748228.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2007 nan Tonne Residuos municipales Cataluña None
2007 1120000.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2007 8857810.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2008 nan Tonne Residuos municipales Cataluña None
2008 2321025.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2008 nan Tonne Residuos municipales Cataluña None
2008 950000.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2008 6073199.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2009 nan Tonne Residuos municipales Cataluña None
2009 2124911.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2009 nan Tonne Residuos municipales Cataluña None
2009 823000.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2009 2623541.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2010 nan Tonne Residuos municipales Cataluña None
2010 2027866.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2010 nan Tonne Residuos municipales Cataluña None
2010 671374.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2010 1496375.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2011 nan Tonne Residuos municipales Cataluña None
2011 1733237.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2011 nan Tonne Residuos municipales Cataluña None
2011 621852.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2011 1653350.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2012 nan Tonne Residuos municipales Cataluña None
2012 1540000.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2012 nan Tonne Residuos municipales Cataluña None
2012 601423.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2012 1446750.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2013 nan Tonne Residuos municipales Cataluña None
2013 1515000.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2013 nan Tonne Residuos municipales Cataluña None
2013 561801.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2013 1300000.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2014 nan Tonne Residuos municipales Cataluña None
2014 1580000.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2014 nan Tonne Residuos municipales Cataluña None
2014 546083.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2014 1600000.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2015 nan Tonne Residuos municipales Cataluña None
2015 1500000.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2015 nan Tonne Residuos municipales Cataluña None
2015 526415.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2015 1700000.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2016 nan Tonne Residuos municipales Cataluña None
2016 1368060.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2016 nan Tonne Residuos municipales Cataluña None
2016 531323.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2016 1700000.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None

Something wrong with this information? Report errors here.