Zonas Costeras Catalunya

Categoria costaneres
• PROT_D: Protecció per captació aigua costanera.
• PROT_E: Protecció per espècies per interès econòmic.
• PROT_E_ULA: Protecció per espècies per interès econòmic: angula.
• PROT_E_SON: Protecció per espècies per interès econòmic: sonso.
• PROT_E_GAR: Protecció per espècies per interès econòmic: garota.
• PROT_E_TEL: Protecció per espècies per interès econòmic: tellerina.
• PROT_E_PLL: Protecció per espècies per interès econòmic: petxina lluenta.
• PROT_E_COR: Protecció per espècies per interès econòmic: corall vermell.
• PROT_E_MOL: Protecció per espècies per interès econòmic: mol·lusc.
• PROT_R: Protecció per usos recreatius.
• PROT_H: Protecció per hàbitats (Xarxa natura 2000).
• PROT_S: Protecció per espècies autòctones.
• PROT_S_GAC: Protecció per espècies autòctones: gavina corsa.
• PROT_S_COR: Protecció per espècies autòctones: corall vermell.

Map

View interactive map

Attachment(s)

Associated space

Barcelona

Part of this shapefile

This shapefile contains 36 items - we are only displaying the first 20 below

Something wrong with this information? Report errors here.