Importaciones al exterior, por grado de elaboración y tipología de material

El Compte de fluxos de materials mostra els inputs físics de materials que entren en el sistema econòmic i els outputs generats en unitats físiques (tones). Aquest Compte permet obtenir un conjunt d'indicadors agregats de l'ús de recursos naturals, dels quals es poden derivar indicadors sobre la productivitat dels recursos en relació amb el PIB, per exemple. El projecte se situa dins l'àmbit de la comptabilitat mediambiental. El 2020 es vol explorar la viabilitat del càlcul de fluxos del comerç exterior en matèries primeres equivalents.

Attachment(s)

Associated space

Barcelona

Data

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

We are showing the first 100 records.
Date Quantity Material From To
2000 9042326.0 Tonne biomasa Cataluña None
2000 145191.0 Tonne Minerales metálicos Cataluña None
2000 2708544.0 Tonne Minerales no metálicos Cataluña None
2000 12445755.0 Tonne Combustibles fósiles Cataluña None
2000 3123399.0 Tonne biomasa Cataluña None
2000 3681081.0 Tonne Minerales metálicos Cataluña None
2000 1565729.0 Tonne Minerales no metálicos Cataluña None
2000 2482923.0 Tonne Combustibles fósiles Cataluña None
2000 8638691.0 Tonne biomasa Cataluña None
2000 5823949.0 Tonne Minerales metálicos Cataluña None
2000 1777849.0 Tonne Minerales no metálicos Cataluña None
2000 9791463.0 Tonne Combustibles fósiles Cataluña None
2000 0.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2001 9557030.0 Tonne biomasa Cataluña None
2001 132865.0 Tonne Minerales metálicos Cataluña None
2001 3627350.0 Tonne Minerales no metálicos Cataluña None
2001 11978797.0 Tonne Combustibles fósiles Cataluña None
2001 3575563.0 Tonne biomasa Cataluña None
2001 3623448.0 Tonne Minerales metálicos Cataluña None
2001 1628976.0 Tonne Minerales no metálicos Cataluña None
2001 2988333.0 Tonne Combustibles fósiles Cataluña None
2001 9198970.0 Tonne biomasa Cataluña None
2001 5932559.0 Tonne Minerales metálicos Cataluña None
2001 2048813.0 Tonne Minerales no metálicos Cataluña None
2001 9675561.0 Tonne Combustibles fósiles Cataluña None
2001 0.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2002 9558597.0 Tonne biomasa Cataluña None
2002 83788.0 Tonne Minerales metálicos Cataluña None
2002 3286716.0 Tonne Minerales no metálicos Cataluña None
2002 12647655.0 Tonne Combustibles fósiles Cataluña None
2002 3856777.0 Tonne biomasa Cataluña None
2002 3863920.0 Tonne Minerales metálicos Cataluña None
2002 2302935.0 Tonne Minerales no metálicos Cataluña None
2002 2364678.0 Tonne Combustibles fósiles Cataluña None
2002 10243615.0 Tonne biomasa Cataluña None
2002 6347408.0 Tonne Minerales metálicos Cataluña None
2002 2081713.0 Tonne Minerales no metálicos Cataluña None
2002 9495379.0 Tonne Combustibles fósiles Cataluña None
2002 14639.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2003 10826604.0 Tonne biomasa Cataluña None
2003 106958.0 Tonne Minerales metálicos Cataluña None
2003 4138287.0 Tonne Minerales no metálicos Cataluña None
2003 12711152.0 Tonne Combustibles fósiles Cataluña None
2003 3840950.0 Tonne biomasa Cataluña None
2003 4394140.0 Tonne Minerales metálicos Cataluña None
2003 2267635.0 Tonne Minerales no metálicos Cataluña None
2003 2812733.0 Tonne Combustibles fósiles Cataluña None
2003 10745101.0 Tonne biomasa Cataluña None
2003 6975810.0 Tonne Minerales metálicos Cataluña None
2003 2198040.0 Tonne Minerales no metálicos Cataluña None
2003 10631435.0 Tonne Combustibles fósiles Cataluña None
2003 73975.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2004 10486419.0 Tonne biomasa Cataluña None
2004 259206.0 Tonne Minerales metálicos Cataluña None
2004 4103601.0 Tonne Minerales no metálicos Cataluña None
2004 14011549.0 Tonne Combustibles fósiles Cataluña None
2004 4054918.0 Tonne biomasa Cataluña None
2004 4422976.0 Tonne Minerales metálicos Cataluña None
2004 2071274.0 Tonne Minerales no metálicos Cataluña None
2004 2452274.0 Tonne Combustibles fósiles Cataluña None
2004 12177502.0 Tonne biomasa Cataluña None
2004 7205996.0 Tonne Minerales metálicos Cataluña None
2004 2386935.0 Tonne Minerales no metálicos Cataluña None
2004 12281676.0 Tonne Combustibles fósiles Cataluña None
2004 90448.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2005 12123026.0 Tonne biomasa Cataluña None
2005 167338.0 Tonne Minerales metálicos Cataluña None
2005 3595895.0 Tonne Minerales no metálicos Cataluña None
2005 14060922.0 Tonne Combustibles fósiles Cataluña None
2005 3867750.0 Tonne biomasa Cataluña None
2005 4384499.0 Tonne Minerales metálicos Cataluña None
2005 2870275.0 Tonne Minerales no metálicos Cataluña None
2005 2780985.0 Tonne Combustibles fósiles Cataluña None
2005 12286455.0 Tonne biomasa Cataluña None
2005 7924449.0 Tonne Minerales metálicos Cataluña None
2005 2505252.0 Tonne Minerales no metálicos Cataluña None
2005 12006136.0 Tonne Combustibles fósiles Cataluña None
2005 70700.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2006 10527025.0 Tonne biomasa Cataluña None
2006 98823.0 Tonne Minerales metálicos Cataluña None
2006 3113078.0 Tonne Minerales no metálicos Cataluña None
2006 13785308.0 Tonne Combustibles fósiles Cataluña None
2006 4039667.0 Tonne biomasa Cataluña None
2006 4737335.0 Tonne Minerales metálicos Cataluña None
2006 3229962.0 Tonne Minerales no metálicos Cataluña None
2006 2439079.0 Tonne Combustibles fósiles Cataluña None
2006 13940703.0 Tonne biomasa Cataluña None
2006 8140068.0 Tonne Minerales metálicos Cataluña None
2006 3026913.0 Tonne Minerales no metálicos Cataluña None
2006 12018185.0 Tonne Combustibles fósiles Cataluña None
2006 31310.0 Tonne Residuos municipales Cataluña None
2007 12409779.0 Tonne biomasa Cataluña None
2007 631476.0 Tonne Minerales metálicos Cataluña None
2007 3321932.0 Tonne Minerales no metálicos Cataluña None
2007 16002720.0 Tonne Combustibles fósiles Cataluña None
2007 3820442.0 Tonne biomasa Cataluña None
2007 4679405.0 Tonne Minerales metálicos Cataluña None
2007 5060235.0 Tonne Minerales no metálicos Cataluña None
2007 3406954.0 Tonne Combustibles fósiles Cataluña None

Something wrong with this information? Report errors here.