Uso disipativo de productos en Cataluña

El Compte de fluxos de materials mostra els inputs físics de materials que entren en el sistema econòmic i els outputs generats en unitats físiques (tones). Aquest Compte permet obtenir un conjunt d'indicadors agregats de l'ús de recursos naturals, dels quals es poden derivar indicadors sobre la productivitat dels recursos en relació amb el PIB, per exemple. El projecte se situa dins l'àmbit de la comptabilitat mediambiental. El 2020 es vol explorar la viabilitat del càlcul de fluxos del comerç exterior en matèries primeres equivalents.

Attachment(s)

Associated space

Barcelona

Data

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

We are showing the first 100 records.
Date Quantity Material From To
2000 13713542.0 Tonne Abono orgánico (heces) Cataluña None
2000 nan Tonne Abono mineral Cataluña None
2000 nan Tonne Barro de depuración Cataluña None
2000 nan Tonne Compuesto Cataluña None
2000 8678.0 Tonne Pesticidas Cataluña None
2000 nan Tonne Semillas Cataluña None
2000 nan Tonne Sal y otros anticongelantes esparcido por las carreteras Cataluña None
2000 nan Tonne Disolventes, gases hilarantes (N2O) y otros Cataluña None
2001 13079712.0 Tonne Abono orgánico (heces) Cataluña None
2001 nan Tonne Abono mineral Cataluña None
2001 nan Tonne Barro de depuración Cataluña None
2001 nan Tonne Compuesto Cataluña None
2001 9450.0 Tonne Pesticidas Cataluña None
2001 nan Tonne Semillas Cataluña None
2001 nan Tonne Sal y otros anticongelantes esparcido por las carreteras Cataluña None
2001 nan Tonne Disolventes, gases hilarantes (N2O) y otros Cataluña None
2002 13114650.0 Tonne Abono orgánico (heces) Cataluña None
2002 nan Tonne Abono mineral Cataluña None
2002 nan Tonne Barro de depuración Cataluña None
2002 nan Tonne Compuesto Cataluña None
2002 8767.0 Tonne Pesticidas Cataluña None
2002 nan Tonne Semillas Cataluña None
2002 nan Tonne Sal y otros anticongelantes esparcido por las carreteras Cataluña None
2002 nan Tonne Disolventes, gases hilarantes (N2O) y otros Cataluña None
2003 13484080.0 Tonne Abono orgánico (heces) Cataluña None
2003 nan Tonne Abono mineral Cataluña None
2003 nan Tonne Barro de depuración Cataluña None
2003 nan Tonne Compuesto Cataluña None
2003 7915.0 Tonne Pesticidas Cataluña None
2003 nan Tonne Semillas Cataluña None
2003 nan Tonne Sal y otros anticongelantes esparcido por las carreteras Cataluña None
2003 nan Tonne Disolventes, gases hilarantes (N2O) y otros Cataluña None
2004 nan Tonne Abono orgánico (heces) Cataluña None
2004 nan Tonne Abono mineral Cataluña None
2004 53000.0 Tonne Barro de depuración Cataluña None
2004 nan Tonne Compuesto Cataluña None
2004 9125.0 Tonne Pesticidas Cataluña None
2004 nan Tonne Semillas Cataluña None
2004 nan Tonne Sal y otros anticongelantes esparcido por las carreteras Cataluña None
2004 nan Tonne Disolventes, gases hilarantes (N2O) y otros Cataluña None
2005 nan Tonne Abono orgánico (heces) Cataluña None
2005 96400.0 Tonne Abono mineral Cataluña None
2005 143455.0 Tonne Barro de depuración Cataluña None
2005 nan Tonne Compuesto Cataluña None
2005 7142.0 Tonne Pesticidas Cataluña None
2005 nan Tonne Semillas Cataluña None
2005 nan Tonne Sal y otros anticongelantes esparcido por las carreteras Cataluña None
2005 nan Tonne Disolventes, gases hilarantes (N2O) y otros Cataluña None
2006 nan Tonne Abono orgánico (heces) Cataluña None
2006 105500.0 Tonne Abono mineral Cataluña None
2006 nan Tonne Barro de depuración Cataluña None
2006 nan Tonne Compuesto Cataluña None
2006 6797.0 Tonne Pesticidas Cataluña None
2006 nan Tonne Semillas Cataluña None
2006 nan Tonne Sal y otros anticongelantes esparcido por las carreteras Cataluña None
2006 nan Tonne Disolventes, gases hilarantes (N2O) y otros Cataluña None
2007 nan Tonne Abono orgánico (heces) Cataluña None
2007 123500.0 Tonne Abono mineral Cataluña None
2007 139297.0 Tonne Barro de depuración Cataluña None
2007 nan Tonne Compuesto Cataluña None
2007 6306.0 Tonne Pesticidas Cataluña None
2007 nan Tonne Semillas Cataluña None
2007 nan Tonne Sal y otros anticongelantes esparcido por las carreteras Cataluña None
2007 nan Tonne Disolventes, gases hilarantes (N2O) y otros Cataluña None
2008 nan Tonne Abono orgánico (heces) Cataluña None
2008 89000.0 Tonne Abono mineral Cataluña None
2008 0.0 Tonne Barro de depuración Cataluña None
2008 nan Tonne Compuesto Cataluña None
2008 7436.0 Tonne Pesticidas Cataluña None
2008 nan Tonne Semillas Cataluña None
2008 nan Tonne Sal y otros anticongelantes esparcido por las carreteras Cataluña None
2008 nan Tonne Disolventes, gases hilarantes (N2O) y otros Cataluña None
2009 nan Tonne Abono orgánico (heces) Cataluña None
2009 62500.0 Tonne Abono mineral Cataluña None
2009 130897.0 Tonne Barro de depuración Cataluña None
2009 nan Tonne Compuesto Cataluña None
2009 7950.0 Tonne Pesticidas Cataluña None
2009 nan Tonne Semillas Cataluña None
2009 nan Tonne Sal y otros anticongelantes esparcido por las carreteras Cataluña None
2009 nan Tonne Disolventes, gases hilarantes (N2O) y otros Cataluña None
2010 nan Tonne Abono orgánico (heces) Cataluña None
2010 93000.0 Tonne Abono mineral Cataluña None
2010 127855.0 Tonne Barro de depuración Cataluña None
2010 nan Tonne Compuesto Cataluña None
2010 9457.0 Tonne Pesticidas Cataluña None
2010 nan Tonne Semillas Cataluña None
2010 nan Tonne Sal y otros anticongelantes esparcido por las carreteras Cataluña None
2010 nan Tonne Disolventes, gases hilarantes (N2O) y otros Cataluña None
2011 nan Tonne Abono orgánico (heces) Cataluña None
2011 82100.0 Tonne Abono mineral Cataluña None
2011 123755.0 Tonne Barro de depuración Cataluña None
2011 nan Tonne Compuesto Cataluña None
2011 nan Tonne Pesticidas Cataluña None
2011 nan Tonne Semillas Cataluña None
2011 nan Tonne Sal y otros anticongelantes esparcido por las carreteras Cataluña None
2011 nan Tonne Disolventes, gases hilarantes (N2O) y otros Cataluña None
2012 nan Tonne Abono orgánico (heces) Cataluña None
2012 86200.0 Tonne Abono mineral Cataluña None
2012 119417.0 Tonne Barro de depuración Cataluña None

Something wrong with this information? Report errors here.