Emisiones al agua en Cataluña

El Compte de fluxos de materials mostra els inputs físics de materials que entren en el sistema econòmic i els outputs generats en unitats físiques (tones). Aquest Compte permet obtenir un conjunt d'indicadors agregats de l'ús de recursos naturals, dels quals es poden derivar indicadors sobre la productivitat dels recursos en relació amb el PIB, per exemple. El projecte se situa dins l'àmbit de la comptabilitat mediambiental. El 2020 es vol explorar la viabilitat del càlcul de fluxos del comerç exterior en matèries primeres equivalents.

Attachment(s)

Associated space

Barcelona

Data

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

Date Quantity Material From To
2000 nan Tonne Nitrógeno (N) Cataluña None
2000 nan Tonne Fósforo (P) Cataluña None
2000 nan Tonne Metales pesados Cataluña None
2000 nan Tonne Otras sustancias y materiales (orgánicos) Cataluña None
2000 nan Tonne Vertido de materiales al mar Cataluña None
2001 nan Tonne Nitrógeno (N) Cataluña None
2001 nan Tonne Fósforo (P) Cataluña None
2001 nan Tonne Metales pesados Cataluña None
2001 nan Tonne Otras sustancias y materiales (orgánicos) Cataluña None
2001 nan Tonne Vertido de materiales al mar Cataluña None
2002 nan Tonne Nitrógeno (N) Cataluña None
2002 nan Tonne Fósforo (P) Cataluña None
2002 nan Tonne Metales pesados Cataluña None
2002 nan Tonne Otras sustancias y materiales (orgánicos) Cataluña None
2002 nan Tonne Vertido de materiales al mar Cataluña None
2003 nan Tonne Nitrógeno (N) Cataluña None
2003 nan Tonne Fósforo (P) Cataluña None
2003 nan Tonne Metales pesados Cataluña None
2003 nan Tonne Otras sustancias y materiales (orgánicos) Cataluña None
2003 nan Tonne Vertido de materiales al mar Cataluña None
2004 8028.0 Tonne Nitrógeno (N) Cataluña None
2004 1463.0 Tonne Fósforo (P) Cataluña None
2004 nan Tonne Metales pesados Cataluña None
2004 174203.0 Tonne Otras sustancias y materiales (orgánicos) Cataluña None
2004 nan Tonne Vertido de materiales al mar Cataluña None
2005 8620.0 Tonne Nitrógeno (N) Cataluña None
2005 1321.0 Tonne Fósforo (P) Cataluña None
2005 nan Tonne Metales pesados Cataluña None
2005 194431.0 Tonne Otras sustancias y materiales (orgánicos) Cataluña None
2005 nan Tonne Vertido de materiales al mar Cataluña None
2006 19445.0 Tonne Nitrógeno (N) Cataluña None
2006 4385.0 Tonne Fósforo (P) Cataluña None
2006 nan Tonne Metales pesados Cataluña None
2006 198040.0 Tonne Otras sustancias y materiales (orgánicos) Cataluña None
2006 nan Tonne Vertido de materiales al mar Cataluña None
2007 19634.0 Tonne Nitrógeno (N) Cataluña None
2007 3954.0 Tonne Fósforo (P) Cataluña None
2007 nan Tonne Metales pesados Cataluña None
2007 197627.0 Tonne Otras sustancias y materiales (orgánicos) Cataluña None
2007 nan Tonne Vertido de materiales al mar Cataluña None
2008 19949.0 Tonne Nitrógeno (N) Cataluña None
2008 4301.0 Tonne Fósforo (P) Cataluña None
2008 nan Tonne Metales pesados Cataluña None
2008 177136.0 Tonne Otras sustancias y materiales (orgánicos) Cataluña None
2008 nan Tonne Vertido de materiales al mar Cataluña None
2009 20118.0 Tonne Nitrógeno (N) Cataluña None
2009 3573.0 Tonne Fósforo (P) Cataluña None
2009 nan Tonne Metales pesados Cataluña None
2009 187815.0 Tonne Otras sustancias y materiales (orgánicos) Cataluña None
2009 nan Tonne Vertido de materiales al mar Cataluña None
2010 19529.0 Tonne Nitrógeno (N) Cataluña None
2010 3362.0 Tonne Fósforo (P) Cataluña None
2010 nan Tonne Metales pesados Cataluña None
2010 166667.0 Tonne Otras sustancias y materiales (orgánicos) Cataluña None
2010 nan Tonne Vertido de materiales al mar Cataluña None
2011 20536.0 Tonne Nitrógeno (N) Cataluña None
2011 3739.0 Tonne Fósforo (P) Cataluña None
2011 nan Tonne Metales pesados Cataluña None
2011 174549.0 Tonne Otras sustancias y materiales (orgánicos) Cataluña None
2011 nan Tonne Vertido de materiales al mar Cataluña None
2012 10746.0 Tonne Nitrógeno (N) Cataluña None
2012 2082.0 Tonne Fósforo (P) Cataluña None
2012 nan Tonne Metales pesados Cataluña None
2012 184977.0 Tonne Otras sustancias y materiales (orgánicos) Cataluña None
2012 nan Tonne Vertido de materiales al mar Cataluña None
2013 nan Tonne Nitrógeno (N) Cataluña None
2013 nan Tonne Fósforo (P) Cataluña None
2013 nan Tonne Metales pesados Cataluña None
2013 nan Tonne Otras sustancias y materiales (orgánicos) Cataluña None
2013 nan Tonne Vertido de materiales al mar Cataluña None
2014 10120.0 Tonne Nitrógeno (N) Cataluña None
2014 1827.0 Tonne Fósforo (P) Cataluña None
2014 nan Tonne Metales pesados Cataluña None
2014 143384.0 Tonne Otras sustancias y materiales (orgánicos) Cataluña None
2014 nan Tonne Vertido de materiales al mar Cataluña None
2015 9767.0 Tonne Nitrógeno (N) Cataluña None
2015 2233.0 Tonne Fósforo (P) Cataluña None
2015 nan Tonne Metales pesados Cataluña None
2015 170277.0 Tonne Otras sustancias y materiales (orgánicos) Cataluña None
2015 nan Tonne Vertido de materiales al mar Cataluña None
2016 9726.0 Tonne Nitrógeno (N) Cataluña None
2016 2066.0 Tonne Fósforo (P) Cataluña None
2016 nan Tonne Metales pesados Cataluña None
2016 209135.0 Tonne Otras sustancias y materiales (orgánicos) Cataluña None
2016 nan Tonne Vertido de materiales al mar Cataluña None

Something wrong with this information? Report errors here.