Energy Flows (FR and NL)

Bevat de volgende onderdelen (thema, data en schaal):

Energiebalansen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

12.3.1.1 Totaal naar energiedrager 1990-2018 gewest
12.3.1.2 Totaal naar activiteitstak 1990-2018 gewest
12.3.1.3 Woonsector: naar energiedrager 1990-2018 gewest
12.3.1.4 Tertiaire sector: naar energiedrager 1990-2018 gewest
12.3.1.5 Tertiaire sector: naar activiteitstak 1990-2018 gewest
12.3.1.6 Transportsector: naar energiedrager 1990-2018 gewest
12.3.1.7 Transportsector: naar vervoermiddel 1990-2018 gewest
12.3.1.8 Industriesector: naar energiedrager 1990-2018 gewest
12.3.1.9 Industriesector: naar activiteitstak 1990-2018 gewest

Levering van elektriciteit en gas aan de gemeenten (Sibelga)

12.3.2.1 Leveringspunten voor elektriciteit 2005-2019 gemeente
12.3.2.2 Vervoer van elektriciteit 2005-2019 gemeente
12.3.2.3 Leveringspunten voor gas 2005-2019 gemeente
12.3.2.4 Vervoer van gas 2005-2019 gemeente

Elektriciteits- en aardgasstromen naar de gewesten (Elia en Fluxys)

12.3.3.1 Elektriciteitsstromen 2006-2019 gewest
12.3.3.2 Aardgasstromen 2006-2019 gewest

Productiepark groene stroom (Brugel)

12.3.4.1 Installaties gecertificeerd voor de productie van groene stroom 2020 gewest
12.3.4.2 Gecertificeerd fotovoltaïsche installaties 2006-2019 gewest

Compris:

Bilan énergétique bruxellois

12.3.1.1 Total par vecteur énergétique 1990-2018 région
12.3.1.2 Total par secteur d'activités 1990-2018 région
12.3.1.3 Logement : selon le vecteur énergétique 1990-2018 région
12.3.1.4 Tertiaire : selon le vecteur énergétique 1990-2018 région
12.3.1.5 Tertiaire : selon la branche d'activité 1990-2018 région
12.3.1.6 Transport : selon le vecteur énergétique 1990-2018 région
12.3.1.7 Transport : selon le mode de transport 1990-2018 région
12.3.1.8 Industrie : selon le vecteur énergétique 1990-2018 région
12.3.1.9 Industrie : selon la branche d'activité 1990-2018 région

Fourniture d’électricité et de gaz aux communes (Sibelga)

12.3.2.1 Points de fourniture d'électricité 2005-2019 commune
12.3.2.2 Electricité transportée 2005-2019 commune
12.3.2.3 Points de fourniture de gaz 2005-2019 commune
12.3.2.4 Gaz transporté 2005-2019 commune

Flux d’électricité et de gaz vers les régions (Elia et Fluxys)

12.3.3.1 Flux d'électricité 2006-2019 région
12.3.3.2 Flux de gaz 2006-2019 région

Parc de production d'électricité verte (Brugel)

12.3.4.1 Installations certifiées pour la production d'électricité verte 2020 région
12.3.4.2 Installations photovoltaïques certifiées 2006-2019 région

Attachment(s)

Associated space

Brussels