Extracción doméstica biomasa

El Compte de fluxos de materials mostra els inputs físics de materials que entren en el sistema econòmic i els outputs generats en unitats físiques (tones). Aquest Compte permet obtenir un conjunt d'indicadors agregats de l'ús de recursos naturals, dels quals es poden derivar indicadors sobre la productivitat dels recursos en relació amb el PIB, per exemple. El projecte se situa dins l'àmbit de la comptabilitat mediambiental. El 2020 es vol explorar la viabilitat del càlcul de fluxos del comerç exterior en matèries primeres equivalents.

Attachment(s)

Associated space

Barcelona

Data

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

We are showing the first 100 records.
Date Quantity Material From To
2000 1382666.0 Tonne Cereales Cataluña None
2000 100663.0 Tonne Raíces y tubérculos Cataluña None
2000 0.0 Tonne Cultivos de azúcar Cataluña None
2000 3075.0 Tonne Legumbres Cataluña None
2000 51453.0 Tonne Fruta seca Cataluña None
2000 108854.0 Tonne Cultivos oleaginosos Cataluña None
2000 479109.0 Tonne Hortalizas Cataluña None
2000 1617145.0 Tonne Frutas Cataluña None
2000 3901.0 Tonne Cultivos para fibras textiles Cataluña None
2000 21092.0 Tonne Otros cultivos no especificados Cataluña None
2000 969921.0 Tonne Paja Cataluña None
2000 0.0 Tonne Otros residuos de cultivos Cataluña None
2000 882064.0 Tonne Cultivos forrajeros Cataluña None
2000 3061336.0 Tonne Biomasa pasturada Cataluña None
2000 357223.0 Tonne Madera en bruto Cataluña None
2000 207455.0 Tonne Leña y otras extracciones Cataluña None
2000 44946.0 Tonne Pesca Cataluña None
2000 0.0 Tonne Otros animales y plantas acuáticas Cataluña None
2000 14557.0 Tonne Caza y recolección Cataluña None
2001 1331940.0 Tonne Cereales Cataluña None
2001 89284.0 Tonne Raíces y tubérculos Cataluña None
2001 0.0 Tonne Cultivos de azúcar Cataluña None
2001 3889.0 Tonne Legumbres Cataluña None
2001 48251.0 Tonne Fruta seca Cataluña None
2001 232144.0 Tonne Cultivos oleaginosos Cataluña None
2001 466994.0 Tonne Hortalizas Cataluña None
2001 1505996.0 Tonne Frutas Cataluña None
2001 3245.0 Tonne Cultivos para fibras textiles Cataluña None
2001 19932.0 Tonne Otros cultivos no especificados Cataluña None
2001 1027683.0 Tonne Paja Cataluña None
2001 0.0 Tonne Otros residuos de cultivos Cataluña None
2001 885799.0 Tonne Cultivos forrajeros Cataluña None
2001 3094708.0 Tonne Biomasa pasturada Cataluña None
2001 326311.0 Tonne Madera en bruto Cataluña None
2001 204528.0 Tonne Leña y otras extracciones Cataluña None
2001 43966.0 Tonne Pesca Cataluña None
2001 0.0 Tonne Otros animales y plantas acuáticas Cataluña None
2001 12663.0 Tonne Caza y recolección Cataluña None
2002 1622039.0 Tonne Cereales Cataluña None
2002 90521.0 Tonne Raíces y tubérculos Cataluña None
2002 0.0 Tonne Cultivos de azúcar Cataluña None
2002 7239.0 Tonne Legumbres Cataluña None
2002 50449.0 Tonne Fruta seca Cataluña None
2002 93251.0 Tonne Cultivos oleaginosos Cataluña None
2002 443212.0 Tonne Hortalizas Cataluña None
2002 1419052.0 Tonne Frutas Cataluña None
2002 4271.0 Tonne Cultivos para fibras textiles Cataluña None
2002 21360.0 Tonne Otros cultivos no especificados Cataluña None
2002 930721.0 Tonne Paja Cataluña None
2002 0.0 Tonne Otros residuos de cultivos Cataluña None
2002 922527.0 Tonne Cultivos forrajeros Cataluña None
2002 2980410.0 Tonne Biomasa pasturada Cataluña None
2002 311597.0 Tonne Madera en bruto Cataluña None
2002 167659.0 Tonne Leña y otras extracciones Cataluña None
2002 36913.0 Tonne Pesca Cataluña None
2002 0.0 Tonne Otros animales y plantas acuáticas Cataluña None
2002 12441.0 Tonne Caza y recolección Cataluña None
2003 1341810.0 Tonne Cereales Cataluña None
2003 75747.0 Tonne Raíces y tubérculos Cataluña None
2003 0.0 Tonne Cultivos de azúcar Cataluña None
2003 6198.0 Tonne Legumbres Cataluña None
2003 31038.0 Tonne Fruta seca Cataluña None
2003 152793.0 Tonne Cultivos oleaginosos Cataluña None
2003 379162.0 Tonne Hortalizas Cataluña None
2003 1329225.0 Tonne Frutas Cataluña None
2003 2164.0 Tonne Cultivos para fibras textiles Cataluña None
2003 18103.0 Tonne Otros cultivos no especificados Cataluña None
2003 886148.0 Tonne Paja Cataluña None
2003 0.0 Tonne Otros residuos de cultivos Cataluña None
2003 878452.0 Tonne Cultivos forrajeros Cataluña None
2003 2939983.0 Tonne Biomasa pasturada Cataluña None
2003 338312.0 Tonne Madera en bruto Cataluña None
2003 230520.0 Tonne Leña y otras extracciones Cataluña None
2003 33690.0 Tonne Pesca Cataluña None
2003 0.0 Tonne Otros animales y plantas acuáticas Cataluña None
2003 8500.0 Tonne Caza y recolección Cataluña None
2004 1551885.0 Tonne Cereales Cataluña None
2004 77390.0 Tonne Raíces y tubérculos Cataluña None
2004 0.0 Tonne Cultivos de azúcar Cataluña None
2004 7325.0 Tonne Legumbres Cataluña None
2004 35779.0 Tonne Fruta seca Cataluña None
2004 133692.0 Tonne Cultivos oleaginosos Cataluña None
2004 393402.0 Tonne Hortalizas Cataluña None
2004 1576089.0 Tonne Frutas Cataluña None
2004 2972.0 Tonne Cultivos para fibras textiles Cataluña None
2004 18305.0 Tonne Otros cultivos no especificados Cataluña None
2004 891153.0 Tonne Paja Cataluña None
2004 0.0 Tonne Otros residuos de cultivos Cataluña None
2004 892057.0 Tonne Cultivos forrajeros Cataluña None
2004 2538270.0 Tonne Biomasa pasturada Cataluña None
2004 301006.0 Tonne Madera en bruto Cataluña None
2004 156835.0 Tonne Leña y otras extracciones Cataluña None
2004 33681.0 Tonne Pesca Cataluña None
2004 0.0 Tonne Otros animales y plantas acuáticas Cataluña None
2004 9535.0 Tonne Caza y recolección Cataluña None
2005 825584.0 Tonne Cereales Cataluña None
2005 65324.0 Tonne Raíces y tubérculos Cataluña None
2005 0.0 Tonne Cultivos de azúcar Cataluña None
2005 6102.0 Tonne Legumbres Cataluña None

Something wrong with this information? Report errors here.