Back

Extracción doméstica biomasa

El Compte de fluxos de materials mostra els inputs físics de materials que entren en el sistema econòmic i els outputs generats en unitats físiques (tones). Aquest Compte permet obtenir un conjunt d'indicadors agregats de l'ús de recursos naturals, dels quals es poden derivar indicadors sobre la productivitat dels recursos en relació amb el PIB, per exemple. El projecte se situa dins l'àmbit de la comptabilitat mediambiental. El 2020 es vol explorar la viabilitat del càlcul de fluxos del comerç exterior en matèries primeres equivalents.

Associated space

Barcelona

Data

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

We are showing the first 100 records.
Date Quantity Material From To
1382666.0 t Cereales Cataluña
100663.0 t Raíces y tubérculos Cataluña
Cultivos de azúcar Cataluña
3075.0 t Legumbres Cataluña
51453.0 t Fruta seca Cataluña
108854.0 t Cultivos oleaginosos Cataluña
479109.0 t Hortalizas Cataluña
1617145.0 t Frutas Cataluña
3901.0 t Cultivos para fibras textiles Cataluña
21092.0 t Otros cultivos no especificados Cataluña
969921.0 t Paja Cataluña
Otros residuos de cultivos Cataluña
882064.0 t Cultivos forrajeros Cataluña
3061336.0 t Biomasa pasturada Cataluña
357223.0 t Madera en bruto Cataluña
207455.0 t Leña y otras extracciones Cataluña
44946.0 t Pesca Cataluña
Otros animales y plantas acuáticas Cataluña
14557.0 t Caza y recolección Cataluña
1331940.0 t Cereales Cataluña
89284.0 t Raíces y tubérculos Cataluña
Cultivos de azúcar Cataluña
3889.0 t Legumbres Cataluña
48251.0 t Fruta seca Cataluña
232144.0 t Cultivos oleaginosos Cataluña
466994.0 t Hortalizas Cataluña
1505996.0 t Frutas Cataluña
3245.0 t Cultivos para fibras textiles Cataluña
19932.0 t Otros cultivos no especificados Cataluña
1027683.0 t Paja Cataluña
Otros residuos de cultivos Cataluña
885799.0 t Cultivos forrajeros Cataluña
3094708.0 t Biomasa pasturada Cataluña
326311.0 t Madera en bruto Cataluña
204528.0 t Leña y otras extracciones Cataluña
43966.0 t Pesca Cataluña
Otros animales y plantas acuáticas Cataluña
12663.0 t Caza y recolección Cataluña
1622039.0 t Cereales Cataluña
90521.0 t Raíces y tubérculos Cataluña
Cultivos de azúcar Cataluña
7239.0 t Legumbres Cataluña
50449.0 t Fruta seca Cataluña
93251.0 t Cultivos oleaginosos Cataluña
443212.0 t Hortalizas Cataluña
1419052.0 t Frutas Cataluña
4271.0 t Cultivos para fibras textiles Cataluña
21360.0 t Otros cultivos no especificados Cataluña
930721.0 t Paja Cataluña
Otros residuos de cultivos Cataluña
922527.0 t Cultivos forrajeros Cataluña
2980410.0 t Biomasa pasturada Cataluña
311597.0 t Madera en bruto Cataluña
167659.0 t Leña y otras extracciones Cataluña
36913.0 t Pesca Cataluña
Otros animales y plantas acuáticas Cataluña
12441.0 t Caza y recolección Cataluña
1341810.0 t Cereales Cataluña
75747.0 t Raíces y tubérculos Cataluña
Cultivos de azúcar Cataluña
6198.0 t Legumbres Cataluña
31038.0 t Fruta seca Cataluña
152793.0 t Cultivos oleaginosos Cataluña
379162.0 t Hortalizas Cataluña
1329225.0 t Frutas Cataluña
2164.0 t Cultivos para fibras textiles Cataluña
18103.0 t Otros cultivos no especificados Cataluña
886148.0 t Paja Cataluña
Otros residuos de cultivos Cataluña
878452.0 t Cultivos forrajeros Cataluña
2939983.0 t Biomasa pasturada Cataluña
338312.0 t Madera en bruto Cataluña
230520.0 t Leña y otras extracciones Cataluña
33690.0 t Pesca Cataluña
Otros animales y plantas acuáticas Cataluña
8500.0 t Caza y recolección Cataluña
1551885.0 t Cereales Cataluña
77390.0 t Raíces y tubérculos Cataluña
Cultivos de azúcar Cataluña
7325.0 t Legumbres Cataluña
35779.0 t Fruta seca Cataluña
133692.0 t Cultivos oleaginosos Cataluña
393402.0 t Hortalizas Cataluña
1576089.0 t Frutas Cataluña
2972.0 t Cultivos para fibras textiles Cataluña
18305.0 t Otros cultivos no especificados Cataluña
891153.0 t Paja Cataluña
Otros residuos de cultivos Cataluña
892057.0 t Cultivos forrajeros Cataluña
2538270.0 t Biomasa pasturada Cataluña
301006.0 t Madera en bruto Cataluña
156835.0 t Leña y otras extracciones Cataluña
33681.0 t Pesca Cataluña
Otros animales y plantas acuáticas Cataluña
9535.0 t Caza y recolección Cataluña
825584.0 t Cereales Cataluña
65324.0 t Raíces y tubérculos Cataluña
Cultivos de azúcar Cataluña
6102.0 t Legumbres Cataluña

Attachment(s)


Something wrong with this information? Report errors here.