Extracción doméstica minerales no metálicos

El Compte de fluxos de materials mostra els inputs físics de materials que entren en el sistema econòmic i els outputs generats en unitats físiques (tones). Aquest Compte permet obtenir un conjunt d'indicadors agregats de l'ús de recursos naturals, dels quals es poden derivar indicadors sobre la productivitat dels recursos en relació amb el PIB, per exemple. El projecte se situa dins l'àmbit de la comptabilitat mediambiental. El 2020 es vol explorar la viabilitat del càlcul de fluxos del comerç exterior en matèries primeres equivalents.

Attachment(s)

Associated space

Barcelona

Data

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

We are showing the first 100 records.
Date Quantity Material From To
2000 9102395.0 Tonne Piedras de construcción u ornamentales Cataluña None
2000 903289.0 Tonne Creta y dolomita Cataluña None
2000 151172.0 Tonne Pizarra Cataluña None
2000 4760689.0 Tonne Minerales para productos químicos y fertilizantes Cataluña None
2000 175000.0 Tonne Sal Cataluña None
2000 33027692.0 Tonne Calcária y yeso Cataluña None
2000 3340636.0 Tonne Arcilla y caolí Cataluña None
2000 9621861.0 Tonne Arena y grava Cataluña None
2000 93476.0 Tonne Otros minerales no metálicos no especificados Cataluña None
2001 11163963.0 Tonne Piedras de construcción u ornamentales Cataluña None
2001 892467.0 Tonne Creta y dolomita Cataluña None
2001 113334.0 Tonne Pizarra Cataluña None
2001 3665207.0 Tonne Minerales para productos químicos y fertilizantes Cataluña None
2001 155000.0 Tonne Sal Cataluña None
2001 33840394.0 Tonne Calcária y yeso Cataluña None
2001 3717489.0 Tonne Arcilla y caolí Cataluña None
2001 10559719.0 Tonne Arena y grava Cataluña None
2001 90955.0 Tonne Otros minerales no metálicos no especificados Cataluña None
2002 12033081.0 Tonne Piedras de construcción u ornamentales Cataluña None
2002 879635.0 Tonne Creta y dolomita Cataluña None
2002 230976.0 Tonne Pizarra Cataluña None
2002 2946980.0 Tonne Minerales para productos químicos y fertilizantes Cataluña None
2002 104000.0 Tonne Sal Cataluña None
2002 38380002.0 Tonne Calcária y yeso Cataluña None
2002 3670339.0 Tonne Arcilla y caolí Cataluña None
2002 11162447.0 Tonne Arena y grava Cataluña None
2002 87422.0 Tonne Otros minerales no metálicos no especificados Cataluña None
2003 13330113.0 Tonne Piedras de construcción u ornamentales Cataluña None
2003 1016993.0 Tonne Creta y dolomita Cataluña None
2003 655994.0 Tonne Pizarra Cataluña None
2003 3825086.0 Tonne Minerales para productos químicos y fertilizantes Cataluña None
2003 165000.0 Tonne Sal Cataluña None
2003 44543693.0 Tonne Calcária y yeso Cataluña None
2003 4047915.0 Tonne Arcilla y caolí Cataluña None
2003 13519001.0 Tonne Arena y grava Cataluña None
2003 87896.0 Tonne Otros minerales no metálicos no especificados Cataluña None
2004 14188873.0 Tonne Piedras de construcción u ornamentales Cataluña None
2004 1066537.0 Tonne Creta y dolomita Cataluña None
2004 652537.0 Tonne Pizarra Cataluña None
2004 4277579.0 Tonne Minerales para productos químicos y fertilizantes Cataluña None
2004 149000.0 Tonne Sal Cataluña None
2004 46912023.0 Tonne Calcária y yeso Cataluña None
2004 4274497.0 Tonne Arcilla y caolí Cataluña None
2004 13365201.0 Tonne Arena y grava Cataluña None
2004 87076.0 Tonne Otros minerales no metálicos no especificados Cataluña None
2005 17041415.0 Tonne Piedras de construcción u ornamentales Cataluña None
2005 977276.0 Tonne Creta y dolomita Cataluña None
2005 97567.0 Tonne Pizarra Cataluña None
2005 3800291.0 Tonne Minerales para productos químicos y fertilizantes Cataluña None
2005 203600.0 Tonne Sal Cataluña None
2005 44538804.0 Tonne Calcária y yeso Cataluña None
2005 3328732.0 Tonne Arcilla y caolí Cataluña None
2005 12620684.0 Tonne Arena y grava Cataluña None
2005 533884.0 Tonne Otros minerales no metálicos no especificados Cataluña None
2006 18440649.0 Tonne Piedras de construcción u ornamentales Cataluña None
2006 1194435.0 Tonne Creta y dolomita Cataluña None
2006 171719.0 Tonne Pizarra Cataluña None
2006 3392913.0 Tonne Minerales para productos químicos y fertilizantes Cataluña None
2006 185406.0 Tonne Sal Cataluña None
2006 44930335.0 Tonne Calcária y yeso Cataluña None
2006 4025154.0 Tonne Arcilla y caolí Cataluña None
2006 12412990.0 Tonne Arena y grava Cataluña None
2006 631113.0 Tonne Otros minerales no metálicos no especificados Cataluña None
2007 17587189.0 Tonne Piedras de construcción u ornamentales Cataluña None
2007 1308635.0 Tonne Creta y dolomita Cataluña None
2007 165663.0 Tonne Pizarra Cataluña None
2007 3600269.0 Tonne Minerales para productos químicos y fertilizantes Cataluña None
2007 159709.0 Tonne Sal Cataluña None
2007 42265824.0 Tonne Calcária y yeso Cataluña None
2007 4519316.0 Tonne Arcilla y caolí Cataluña None
2007 13951807.0 Tonne Arena y grava Cataluña None
2007 791744.0 Tonne Otros minerales no metálicos no especificados Cataluña None
2008 15130402.0 Tonne Piedras de construcción u ornamentales Cataluña None
2008 1261853.0 Tonne Creta y dolomita Cataluña None
2008 137485.0 Tonne Pizarra Cataluña None
2008 3346504.0 Tonne Minerales para productos químicos y fertilizantes Cataluña None
2008 161506.0 Tonne Sal Cataluña None
2008 33122750.0 Tonne Calcária y yeso Cataluña None
2008 2463333.0 Tonne Arcilla y caolí Cataluña None
2008 11231475.0 Tonne Arena y grava Cataluña None
2008 684694.0 Tonne Otros minerales no metálicos no especificados Cataluña None
2009 12937022.0 Tonne Piedras de construcción u ornamentales Cataluña None
2009 898805.0 Tonne Creta y dolomita Cataluña None
2009 116257.0 Tonne Pizarra Cataluña None
2009 3218516.0 Tonne Minerales para productos químicos y fertilizantes Cataluña None
2009 189539.0 Tonne Sal Cataluña None
2009 27319001.0 Tonne Calcária y yeso Cataluña None
2009 1612658.0 Tonne Arcilla y caolí Cataluña None
2009 10815616.0 Tonne Arena y grava Cataluña None
2009 379761.0 Tonne Otros minerales no metálicos no especificados Cataluña None
2010 10565698.0 Tonne Piedras de construcción u ornamentales Cataluña None
2010 929782.0 Tonne Creta y dolomita Cataluña None
2010 61348.0 Tonne Pizarra Cataluña None
2010 2683883.0 Tonne Minerales para productos químicos y fertilizantes Cataluña None
2010 202026.0 Tonne Sal Cataluña None
2010 21722051.0 Tonne Calcária y yeso Cataluña None
2010 1564850.0 Tonne Arcilla y caolí Cataluña None
2010 8156827.0 Tonne Arena y grava Cataluña None
2010 282307.0 Tonne Otros minerales no metálicos no especificados Cataluña None

Something wrong with this information? Report errors here.