Back

Uso disipativo de productos en Cataluña

El Compte de fluxos de materials mostra els inputs físics de materials que entren en el sistema econòmic i els outputs generats en unitats físiques (tones). Aquest Compte permet obtenir un conjunt d'indicadors agregats de l'ús de recursos naturals, dels quals es poden derivar indicadors sobre la productivitat dels recursos en relació amb el PIB, per exemple. El projecte se situa dins l'àmbit de la comptabilitat mediambiental. El 2020 es vol explorar la viabilitat del càlcul de fluxos del comerç exterior en matèries primeres equivalents.

Associated space

Barcelona

Data

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

We are showing the first 100 records.
Date Quantity Material From To
13713542.0 t Abono orgánico (heces) Cataluña
nan t Abono mineral Cataluña
nan t Barro de depuración Cataluña
nan t Compuesto Cataluña
8678.0 t Pesticidas Cataluña
nan t Semillas Cataluña
nan t Sal y otros anticongelantes esparcido por las carreteras Cataluña
nan t Disolventes, gases hilarantes (N2O) y otros Cataluña
13079712.0 t Abono orgánico (heces) Cataluña
nan t Abono mineral Cataluña
nan t Barro de depuración Cataluña
nan t Compuesto Cataluña
9450.0 t Pesticidas Cataluña
nan t Semillas Cataluña
nan t Sal y otros anticongelantes esparcido por las carreteras Cataluña
nan t Disolventes, gases hilarantes (N2O) y otros Cataluña
13114650.0 t Abono orgánico (heces) Cataluña
nan t Abono mineral Cataluña
nan t Barro de depuración Cataluña
nan t Compuesto Cataluña
8767.0 t Pesticidas Cataluña
nan t Semillas Cataluña
nan t Sal y otros anticongelantes esparcido por las carreteras Cataluña
nan t Disolventes, gases hilarantes (N2O) y otros Cataluña
13484080.0 t Abono orgánico (heces) Cataluña
nan t Abono mineral Cataluña
nan t Barro de depuración Cataluña
nan t Compuesto Cataluña
7915.0 t Pesticidas Cataluña
nan t Semillas Cataluña
nan t Sal y otros anticongelantes esparcido por las carreteras Cataluña
nan t Disolventes, gases hilarantes (N2O) y otros Cataluña
nan t Abono orgánico (heces) Cataluña
nan t Abono mineral Cataluña
53000.0 t Barro de depuración Cataluña
nan t Compuesto Cataluña
9125.0 t Pesticidas Cataluña
nan t Semillas Cataluña
nan t Sal y otros anticongelantes esparcido por las carreteras Cataluña
nan t Disolventes, gases hilarantes (N2O) y otros Cataluña
nan t Abono orgánico (heces) Cataluña
96400.0 t Abono mineral Cataluña
143455.0 t Barro de depuración Cataluña
nan t Compuesto Cataluña
7142.0 t Pesticidas Cataluña
nan t Semillas Cataluña
nan t Sal y otros anticongelantes esparcido por las carreteras Cataluña
nan t Disolventes, gases hilarantes (N2O) y otros Cataluña
nan t Abono orgánico (heces) Cataluña
105500.0 t Abono mineral Cataluña
nan t Barro de depuración Cataluña
nan t Compuesto Cataluña
6797.0 t Pesticidas Cataluña
nan t Semillas Cataluña
nan t Sal y otros anticongelantes esparcido por las carreteras Cataluña
nan t Disolventes, gases hilarantes (N2O) y otros Cataluña
nan t Abono orgánico (heces) Cataluña
123500.0 t Abono mineral Cataluña
139297.0 t Barro de depuración Cataluña
nan t Compuesto Cataluña
6306.0 t Pesticidas Cataluña
nan t Semillas Cataluña
nan t Sal y otros anticongelantes esparcido por las carreteras Cataluña
nan t Disolventes, gases hilarantes (N2O) y otros Cataluña
nan t Abono orgánico (heces) Cataluña
89000.0 t Abono mineral Cataluña
Barro de depuración Cataluña
nan t Compuesto Cataluña
7436.0 t Pesticidas Cataluña
nan t Semillas Cataluña
nan t Sal y otros anticongelantes esparcido por las carreteras Cataluña
nan t Disolventes, gases hilarantes (N2O) y otros Cataluña
nan t Abono orgánico (heces) Cataluña
62500.0 t Abono mineral Cataluña
130897.0 t Barro de depuración Cataluña
nan t Compuesto Cataluña
7950.0 t Pesticidas Cataluña
nan t Semillas Cataluña
nan t Sal y otros anticongelantes esparcido por las carreteras Cataluña
nan t Disolventes, gases hilarantes (N2O) y otros Cataluña
nan t Abono orgánico (heces) Cataluña
93000.0 t Abono mineral Cataluña
127855.0 t Barro de depuración Cataluña
nan t Compuesto Cataluña
9457.0 t Pesticidas Cataluña
nan t Semillas Cataluña
nan t Sal y otros anticongelantes esparcido por las carreteras Cataluña
nan t Disolventes, gases hilarantes (N2O) y otros Cataluña
nan t Abono orgánico (heces) Cataluña
82100.0 t Abono mineral Cataluña
123755.0 t Barro de depuración Cataluña
nan t Compuesto Cataluña
nan t Pesticidas Cataluña
nan t Semillas Cataluña
nan t Sal y otros anticongelantes esparcido por las carreteras Cataluña
nan t Disolventes, gases hilarantes (N2O) y otros Cataluña
nan t Abono orgánico (heces) Cataluña
86200.0 t Abono mineral Cataluña
119417.0 t Barro de depuración Cataluña

Attachment(s)


Something wrong with this information? Report errors here.