Back

Emisiones al agua en Cataluña

El Compte de fluxos de materials mostra els inputs físics de materials que entren en el sistema econòmic i els outputs generats en unitats físiques (tones). Aquest Compte permet obtenir un conjunt d'indicadors agregats de l'ús de recursos naturals, dels quals es poden derivar indicadors sobre la productivitat dels recursos en relació amb el PIB, per exemple. El projecte se situa dins l'àmbit de la comptabilitat mediambiental. El 2020 es vol explorar la viabilitat del càlcul de fluxos del comerç exterior en matèries primeres equivalents.

Associated space

Barcelona

Data

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

Date Quantity Material From To
nan t Nitrógeno (N) Cataluña
nan t Fósforo (P) Cataluña
nan t Metales pesados Cataluña
nan t Otras sustancias y materiales (orgánicos) Cataluña
nan t Vertido de materiales al mar Cataluña
nan t Nitrógeno (N) Cataluña
nan t Fósforo (P) Cataluña
nan t Metales pesados Cataluña
nan t Otras sustancias y materiales (orgánicos) Cataluña
nan t Vertido de materiales al mar Cataluña
nan t Nitrógeno (N) Cataluña
nan t Fósforo (P) Cataluña
nan t Metales pesados Cataluña
nan t Otras sustancias y materiales (orgánicos) Cataluña
nan t Vertido de materiales al mar Cataluña
nan t Nitrógeno (N) Cataluña
nan t Fósforo (P) Cataluña
nan t Metales pesados Cataluña
nan t Otras sustancias y materiales (orgánicos) Cataluña
nan t Vertido de materiales al mar Cataluña
8028.0 t Nitrógeno (N) Cataluña
1463.0 t Fósforo (P) Cataluña
nan t Metales pesados Cataluña
174203.0 t Otras sustancias y materiales (orgánicos) Cataluña
nan t Vertido de materiales al mar Cataluña
8620.0 t Nitrógeno (N) Cataluña
1321.0 t Fósforo (P) Cataluña
nan t Metales pesados Cataluña
194431.0 t Otras sustancias y materiales (orgánicos) Cataluña
nan t Vertido de materiales al mar Cataluña
19445.0 t Nitrógeno (N) Cataluña
4385.0 t Fósforo (P) Cataluña
nan t Metales pesados Cataluña
198040.0 t Otras sustancias y materiales (orgánicos) Cataluña
nan t Vertido de materiales al mar Cataluña
19634.0 t Nitrógeno (N) Cataluña
3954.0 t Fósforo (P) Cataluña
nan t Metales pesados Cataluña
197627.0 t Otras sustancias y materiales (orgánicos) Cataluña
nan t Vertido de materiales al mar Cataluña
19949.0 t Nitrógeno (N) Cataluña
4301.0 t Fósforo (P) Cataluña
nan t Metales pesados Cataluña
177136.0 t Otras sustancias y materiales (orgánicos) Cataluña
nan t Vertido de materiales al mar Cataluña
20118.0 t Nitrógeno (N) Cataluña
3573.0 t Fósforo (P) Cataluña
nan t Metales pesados Cataluña
187815.0 t Otras sustancias y materiales (orgánicos) Cataluña
nan t Vertido de materiales al mar Cataluña
19529.0 t Nitrógeno (N) Cataluña
3362.0 t Fósforo (P) Cataluña
nan t Metales pesados Cataluña
166667.0 t Otras sustancias y materiales (orgánicos) Cataluña
nan t Vertido de materiales al mar Cataluña
20536.0 t Nitrógeno (N) Cataluña
3739.0 t Fósforo (P) Cataluña
nan t Metales pesados Cataluña
174549.0 t Otras sustancias y materiales (orgánicos) Cataluña
nan t Vertido de materiales al mar Cataluña
10746.0 t Nitrógeno (N) Cataluña
2082.0 t Fósforo (P) Cataluña
nan t Metales pesados Cataluña
184977.0 t Otras sustancias y materiales (orgánicos) Cataluña
nan t Vertido de materiales al mar Cataluña
nan t Nitrógeno (N) Cataluña
nan t Fósforo (P) Cataluña
nan t Metales pesados Cataluña
nan t Otras sustancias y materiales (orgánicos) Cataluña
nan t Vertido de materiales al mar Cataluña
10120.0 t Nitrógeno (N) Cataluña
1827.0 t Fósforo (P) Cataluña
nan t Metales pesados Cataluña
143384.0 t Otras sustancias y materiales (orgánicos) Cataluña
nan t Vertido de materiales al mar Cataluña
9767.0 t Nitrógeno (N) Cataluña
2233.0 t Fósforo (P) Cataluña
nan t Metales pesados Cataluña
170277.0 t Otras sustancias y materiales (orgánicos) Cataluña
nan t Vertido de materiales al mar Cataluña
9726.0 t Nitrógeno (N) Cataluña
2066.0 t Fósforo (P) Cataluña
nan t Metales pesados Cataluña
209135.0 t Otras sustancias y materiales (orgánicos) Cataluña
nan t Vertido de materiales al mar Cataluña

Attachment(s)


Something wrong with this information? Report errors here.