Back

Los recursos del suelo en Catalunya (World Reference Base for Soil Resources)

En el cas del sistema de classificació WRB s’ha optat per utilitzar el segon nivell de detall categòric, que comprèn els Grups de Sòls de Referència i un mínim de qualificadors, principals i suplementaris, adaptat a l’escala 1:250.000.


La llegenda del MSC250M és de tipus explicatiu. A més, en el cas del sistema de classificació WRB, s’ha organitzat segons l’ordre de descripció dels Grups de Sòls de Referència presents en les associacions cartografiades en el mapa. En certs casos, quan això donava lloc a sòls amb propietats significativament diferents, aquestes unitats cartogràfiques han estat subdividides en funció del material original. D’aquesta forma, en el MSC250M (World reference base for sòil resources), a partir de 59 unitats taxonòmiques, s’han definit 54 associacions de sòls i 95 unitats cartogràfiques. Cadascuna de les unitats cartogràfiques presenta una descripció de les seves característiques morfològiques, físiques i químiques.

Map

View interactive map

Associated space

Barcelona

Part of this shapefile

This shapefile contains 1302 items - we are only displaying the first 20 below. View all »
View all »

Attachment(s)


Something wrong with this information? Report errors here.