Back

Bahías en Catalunya

Categoría de la masa de agua de las bahías según la Agencia Catalana del Agua. Hay distintas categorías:


• INFLUÈNCIA: Influència continental.
• NUMMASSA_K: Longitud de consta corresponent a la massa d’aigua.
• PROT_D: Protecció per abastament.
• PROT_S: Protecció per espècies interès econòmic.
• PROT_R: Protecció per usos recreatius.
• PROT_N: Protecció per nutrients.
• PROT_H: Protecció per hàbitats (Xarxa natura 2000).
• PROT_E: Protecció per espècies autòctones.
• PROT_AH: Protecció per hàbitats (altres).

Map

View interactive map

Associated space

Barcelona

Part of this shapefile

View all »

Attachment(s)


Something wrong with this information? Report errors here.